poniedziałek, 6 maja 2019

PL-FR eTwinning Contact Seminar "Entrepreneurship" - Gdańsk, Poland 2019

W konferencji wzięło udział 40 nauczycieli z Polski i Francji.
Szkolenie prowadzone w języku angielskim skierowane było do nauczycieli wszystkich przedmiotów zainteresowanych realizacją projektów eTwinning z udziałem uczniów w wieku 13+ lat. Podczas seminarium uczestnicy założyli nowe, międzynarodowe projekty eTwinning. 
Podczas szkolenia nauczyciele dzielili się doświadczeniami z przeprowadzonych projektów Erasmus +/POWER.
Nasza szkoła przystąpiła do projektu: Be bright, eat right!, który swoją tematyką idealnie wpisuje się w temat projektu POWER „Kreatywni Nauczyciele w Nowoczesnej Europie”, gdyż nawiązuje do zdrowego trybu życia i zdrowego odżywiania.

O projekcie w języku angielskim

About 60 students from France and Poland will be taking part in the collaborative project of creating organic vegetable gardens in their schools.
Cele
Our students look into the quality of food they eat.
They gain awareness of chemicals used in agriculture and research alternatives (permaculture, organic farming, etc.) and put them into practice by creating vegetable gardens at school. They learn that they can make good choices and become responsible for their health.

Postęp działań
1. September: Introductions on Etwinning (avatars). Logo suggestions and voting.
2. October: The students make a list of food they consume every day. They choose the main ingredient in their diet, research it and present their findings on posters which will be shared via padlet.
3. November: In pairs, the students do a presentation or a make a video to present how their chosen food item is produced.
4. December: Christmas healthy food exchange.
5. January: Chemistry lesson on additives and chemicals in agriculture. In groups, the students write newspaper articles.
6. February: Field trips. Video reports.
7. March: Setting up an organic plot. Video conference.
8. April: Implementing and displaying findings. Collaborative exhibition.
9. May: Posters etc. to advertise the Healthy School Picnic Day.
10. June: Healthy School Picnic Day, students bring healthy food.

Spodziewane rezultaty
Students get a better understanding on how the food they eat is produced. They take steps to grow their own food, have the knowledge to make the right choices about their diet and become change makers in their community. 1 komentarz:

PROJEKT DOBIEGŁ KOŃCA... DO ZOBACZENIA GDZIEŚ W WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI :)

Podsumowanie projektu „Kreatywni nauczyciele w nowoczesnej Europie” realizowanego w latach 2017-2019 w ramach POWER. CV Liceum Og...