czwartek, 22 listopada 2018

MATERIAŁY SZKOLENIOWE


  "Techniki audiowizualne 
i media społecznościowe 
w nauczaniu" 
   materiały szkoleniowe

W ramach projektu "Kreatywni nauczyciele w nowoczesnej Europie" finansowanego ze środków POWER
Opracowała Iwona Porowska
1.   Wykorzystanie technik audiowizualnych na lekcjach wszystkich przedmiotów.

Nauczanie we współczenym świecie powinno zawierać w sobie nowoczesne rozwiązania technologiczne, gdyż technologia towarzyszy uczniom na każdym kroku w ich codziennym życiu. Wykorzystanie telefonów komórkowych w czasie lekcji nie tylko języków obcych może okazać się przydatne w procesie nauczania i uczenia się np. poprzez kręcenie krótkich filmików tematycznych, robienie zdjęć na dany temat, a następnie prezentowanie zawartych tam treści merytorycznych.

Tworzenie krótkich  filmów na lekcjach – krok po kroku.
1. Zaznajomienie uczniów z planem działań:
- potrzebny sprzęt (smartfony, tablety), komputer, aplikacja do tworzenia prostych filmów, stroje, rekwizyty
- miejsce nagrywania filmu (szkoła – klasa lekcyjna, hool, zewnętrzny teren szkoły)
- podział uczniów na grupy projektowe i przydzielenie odpowiednich ról: reżyser, scenarzysta, operator akmery, aktorzy, montażysta itp.
- wybór tematu i rodzaju  filmu (np. fabularny, dokumentalny, si-fi, filma akcji, komedia itp.)
- napisanie scenariusza (ZAŁĄCZNIK NR 1.1)
- rozrysowanie poszczególnych kadrów (ZAŁĄCZNIK NR 1.2)
- nagranie
- montaż filmu
- prezentacja gotowych materiałów na lekcji
- dyskusja na temat rezultatów/ osiągniętych celów, założeń
- prezentacja modelowego filmu stworzonego przez nauczyciela/innnych uczniów
2. Uczniowie dzielą się na grupy projektowe i wybierają funkcje jakie chcą pełnić w projekcie.
3. Uczniowie tworzą scenariusz filmu
4. Uczniowie rozrysowują poszczególne kadry
5. Uczniowie nagrywają film
6. Uczniowie prezentują efekty swej pracy na lekcji – jest to dla nich zawsze bardzo ważna chwila, gdy mogą zaprezentować efekty swojej kilkunastogodzinnej pracy.
7. Nauczyciel przewodzi w dyskusji ucnziów na temat mocnych i słabych stron stworzonych materiałów, ciężkich chwil i zabawy w czasie tworzenia filmu.

Na stworzenie 2-minutowego filmu podczas lekcji j. angielskiego ucnziowie pracujący w ten sposób po raz pierwszy potrzebowali  8 godzin zajęć dydaktycznych, przy czym  scenriusz kończyli pisać w domu. Montaż filmu odbył się w całości w domu.

(ZAŁĄCZNIK 1.3:KONSPEKT LEKCJI DO PROJEKTU: "Mój pierwszy film w j. angielskim") + PRZYKŁADOWY FILM WŁASNEGO AUTORSTWA – link do filmu udostępnionego na dysku google: https://drive.google.com/file/d/1F78OTmE7ZLA2L5Q3xxlUiaaKQ2NoQZgd/view?usp=sharing.
2.   Wykorzystanie mediów społecznościowych na lekcjach wszystkich przedmiotów.

Internet i technologie mobilne umożliwiają natychmiastową komunikację. Użytkownik może być odbiorcą, twórcą, bądź współtwórcą przekazu. Sa przydatne  w nauczaniu ponieważ urozmaicają metody nauczania(nauczyciel idzie z duchem czasu), respektują świat w jakim żyją/ uczą się dzisiejsi nastolatkowie, motywują do nauki, kształtują autonomię w nauczaniu, rozwijają kompetencje komunikacyjne i kulturowe.

         KAHOOT - Do nowoczesnych rozwiązań przydatnych w nauczaniu należy anglojęzyczna aplikacja Kahoot. Dostępna jest na smartfonie, tablecie, komputerze. Ma formę quizu, pytań otwartych.Uczniowie odpowiadają na pytania w grupach.Liczą się poprawne odpowiedzi, ważna jest też szybkość.Uczniowie na bieżąco widzą pozycję swojej drużyny na tle innych. Program przydatny jest  przy wprowadzaniu nowego materiału bądź powtórzeniu. Uczniowie i nauczyciele mogą stworzyć własne gry, zależnie od potrzeb, bądź skorzystać z udostępnionych. Grze oprócz aspektów edykacyjnych tgowarzyszą  emocje, zabawa, rywalizacja, oczekiwanie.
         (ZAŁĄCZNIK 2 – KONSPEKT LEKCJI + PREZENTACJA MULTIMEDIALNA – link do pobrania prezentacji udostępnionej na dysku google: https://drive.google.com/file/d/1zwMjtsxdrGI7HcaXVuJKqMGeZNfzW8-l/view usp=sharing      + QUIZ KAHOOT DO PREZENTACJI – należy wpisać w wyszukiwarce Kahoot: The UK iwonaporowska).

         Programem podobnym do Kahoot jest SOCRATIVE, charakteryzuje go wolniejsze tempo i brak ograniczeń czasowych. Quiz w socrative można zadać jako pracę domową, program sam sprawdzi odpowiedzi i podsumuje wyniki. Jest to aplikacja anglojęzyczna.

         Facebook -   pomoc w szybkim kontakcie z uczniami, ale także źródło wielu problemw – mieszanie życia prywatngo z zawodowym. Alternatywą dla facebooka jest:
          EDMODO – tzw. Facebook w naucznaiu. W programie nauczyciele zakładają konta dla uczniów i rodziców poszczególnych odzdziałów. Nie ma tu miejsca na informacje o życiu prywatnym

         Kolejne z nowoczesnych rozwiązań technologicznych pomocnych w procesie uczenia się  i naucznaia to DYSK GOOGLE - udostępniona przestrzeń dyskowa na serwerach Google. Dysk Google został zintegrowany z DOKUMENTAMI GOOGLE, dzięki czemu zalogowani użytkownicy znajdują w niej wszystkie dotychczas utworzone dokumenty.W wersji bezpłatnej w usłudze dostępnych jest 15 GB miejsca.

Umożliwiają tworzenie i edycję dokumentów on-line w kooperacji z innymi użytkownikami w tym samym czasie. W skład Dokumentów Google wchodzą: procesor tekstu Dokument, program do tworzenia prezentacji multimedialnych – Prezentacja, arkusz kalkulacyjny – Arkusz,edytor ankiet – Formularze.ZAŁĄCZNIK 1.1

Jak napisać scenariusz – zachowanie formy.


Przy pisaniu scenariusza należy sobie oszczędzić rodzaju próbek prozy artystycznej. Język scenariusza musi być podporządkowany formie. Najważniejsze jest to, aby przekazywał czytelne obrazy. Powinno się pisać „Leje. Wszyscy są przemoczeni”, a nie „Z ciemnego nieba padają strumienie wielkich kropel, które wdzierają się za kołnierze przechodniów”. Scenariusz jest bowiem przekazem informacji za pomocą obrazów i przy użyciu jak najmniejszej liczby słów.
Oto przykładowy fragment scenariusza telewizyjnej komedii:
1.                  WNĘTRZE. SYPIALNIA. NOC.
Tradycyjnie urządzona sypialnia: podwójne łóżko, dwa stoliki, krzesła, szafy i toaletka. Przy toaletce stojak z głową manekina i nałożoną na nią peruką. ADAMleży w łóżku, z głową schowaną pod kocem, spod którego wystaje tylko nos. Do sypialni wchodzi ALEK ubrany w kolorową piżamę.
ALEK
          Tato!
ADAM
(spod koca)
          Ja już śpię.
ALEK
          Obiecałeś mi, że zastanowisz się nad moim wyjazdem na obóz harcerski.
ADAM
          Właśnie się zastanawiam. Przyjdź tu o czwartej w nocy, to pogadamy.
ALEK
          Przecież wtedy będziesz spał!
ADAM
          Tak, ale ja mówię przez sen.
ALEK
          Dobra, dam ci czas do rana. Rano muszę mieć odpowiedź.
Adam nie wychyla się spod koca. Alek wychodzi z sypialni.
ADAM
          Co za pyskate dziecko!
Do sypialni wchodzi EWA ubrana w szlafrok.
EWA
          Słyszałeś?
ADAM
          Tak. Cały dzień słuchałem o tym obozie. Gdyby to był obóz pracy przymusowej, to bym go natychmiast wysłał.
EWA
          Ja mówię o twoim ojcu. Wygrał trójkę w LOTTO. Znowu chciał, żeby mu doradzić, co ma kupić.
ADAM
Co mamy mu doradzać, za każdym razem i tak kupuje parę butów, bo na nic innego nie wystarcza.
Ewa zdejmuje szlafrok i kładzie się do łóżka.
EWA
Ojciec to ma szczęście w tego LOTKA...
ADAM
Jakie szczęście? Trójkę to każdy głupi może trafić.
EWA
Ale ty jakoś nie trafiasz.
ADAM
Bo ja nie jestem każdy głupi.
EWA
Jak to możliwe, że ojciec wygrywa akurat tyle, ile kosztują buty?
ADAM
Skaranie boskie! Wszyscy mają problemy. Ja też mam problem: jutro zamykam bilans w firmie i chcę się przed tym wyspać!
Ewa gasi światło. Ciemno.
EWA
A gdyby on wygrał miliard?
ADAM
A co, do diabła, on by zrobił z taką ilością butów?!

Przyglądając się kolejnym wersom, zapamiętaj podstawowe prawidła zapisu scenariuszowego.
Wers pierwszy – nagłówek: musi zawierać kolejny numer sceny (w tym przypadku jest to scena 1.) oraz trzy parametry opisu:
                     ogólny (stosuje się dwa rodzaje notacji: PLENER albo WNĘTRZE),
                     szczegółowy, który precyzuje rodzaj lokalizacji czy wnętrza (np. SYPIALNIA), pora dnia, w jakiej rozgrywa się dana scena – jest to ważna wskazówka dla reżysera i operatora.
Cały pierwszy wers pisze się kapitalikami (dużymi literami), a czasami dla lepszego wyróżnienia podkreśla się go. Następne cztery wersy to didaskalia, czyli opis miejsca akcji oraz tego, co się w nim dzieje. Opisu miejsca akcji dokonuje się tylko raz, przy pierwszym jego pojawieniu się w scenariuszu lub w przypadku, gdy w danym wnętrzu zaszły jakieś zmiany. Regułą w opisie wnętrz jest jak najoszczędniejsze używanie słów. Opisywać należy tylko ogólny wygląd sceny i te elementy scenografii, które odegrają ważną rolę w akcji filmu, resztę pozostawia się scenografowi i reżyserowi.
Każde pierwsze wejście nowej postaci należy zaakcentować poprzez użycie kapitalików.
Didaskalia dla większej czytelności tekstu należy rozbić na akapity, aby w jednym nie mieszać informacji dotyczących dwóch osób. Każda postać i jej działanie powinny być opisane oddzielnie, nawet jeśli dotyczy ono tylko wejścia postaci, jak ma to miejsce w przytoczonym wyżej przykładzie.
Dialog notuje się, poprzedzając go wyróżnieniem postaci kapitalikami, które umieszcza się blisko środka wiersza. W następnym wersie początek tekstu dialogu jest przesunięty w lewo tak, aby linia dialogu również była mniej więcej po środku strony. Jeśli jakaś postać w trakcie wypowiadania kwestii wykonuje pewną czynność, to ową czynność opisuje się w nawiasie, tak samo robi się z innymi adnotacjami. Na przykład:

ANNA
(wolno i spokojnie)
Proszę, to dla ciebie.
(podaje kieliszek Piotrowi)
Mnie białe wino zawsze wprawia w dobry nastrój.
Strona tytułowa scenariusza musi zawierać kilka podstawowych informacji: tytuł scenariusza oraz tytuł serii, do jakiej został napisany, jeśli jest to kolejny odcinek serialu. Następna informacja powinna określać, na jakim źródle został on oparty, jeśli jest to adaptacja utworu literackiego czy autentycznych wydarzeń; w przypadku braku takich informacji wiadomo, że mamy do czynienia z tekstem oryginalnym. Po stronie tytułowej, w przypadku filmów telewizyjnych, a zwłaszcza seriali, umieszcza się w kolejności występowania listę postaci oraz miejsc zdjęciowych. Lista postaci zawiera ich imiona ekranowe, a nie nazwiska aktorów, którzy dane postacie odgrywają, natomiast lista miejsc zdjęciowych pogrupowana jest na plenery i wnętrza.
Wszystkie te informacje pozwalają producentowi zorientować się, jaki będzie przybliżony koszt takiego odcinka już po przekartkowaniu scenariusza. Nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć, że im więcej postaci i miejsc zdjęciowych, tym wyższy koszt filmu i tym mniejsze szanse na jego realizację.
ZAŁĄCZNIK 1.2

Scenorysseria  obrazów i szkiców, będących wskazówkami przy filmowaniu dla reżyserów, scenografów, operatorów,  aktorów i montażystów. Scenorys jest wykonywany przez specjalnego rysownika określanego w branży filmowej i reklamowej jako storyboardzista.

Scenorys nie jest warunkiem powstania filmu. Niektórzy reżyserzy uważają, że ogranicza on fantazję twórczą, lub jest niemożliwy do zastosowania ze względu na przewidywaną spontaniczność scen.

 Nie istnieje „pisany” kanon tworzenia scenorysu, jednak można podać ogólne zasady, które wynikają ze specyfiki techniki filmowej. Proporcje kadrów rysunku odpowiadają proporcjom kadru filmowego. Liczba kadrów umieszczonych na kartce oraz sposób rysowania zależy od rysownika, jednak istotna jest czytelność rysunku. Strzałkami zaznacza się kierunek ruchu kamery, osoby bądź przedmiotu. Rysuje się wyłącznie postaci i ważniejsze elementy dekoracji. W celu uzupełnienia ilustracji umieszcza się obok rysunków lapidarne komentarze. Stosuje się też numerację scen i ujęć. Scenorys może to być rozwinięciem naszkicowanych wizji reżysera, jednak najczęściej jest to ilustracja dyskusji reżysera, operatora i scenografa. Wykonywany przez przysłuchującego się rysownika wyznacza płaszczyznę porozumienia, jest wypadkowąsugestii każdego z twórców. Dlatego najwyżej cenieni są rysownicy, którzy wprawnie posługują się ołówkiem lub kolorowymi flamastrami – są to najczęściej twórcy komiksów.


ZAŁĄCZNIK 1.3

KONSPEKTY LEKCJI DO PROJEKTU "MOJ PIERWSZY FILM W J. ANGIELSKIM

LEKCJA 1
1.      DATA: 09.04.2018Rr., KLASA: 1 LO
2.      CZAS TRWANIA : 45 min
3.      MIEJSCE ZAJĘĆ: sala lekcyjna
4.      OSOBA PROWADZĄCA: Iwona Porowska
5.      TEMAT: Wprowadzneie do projektu: "Mój pierwszy film w j.angielskim".
6.      SRODKI DYDAKTYCZNE: tablica, markery, projektor multimedialny, komputer
7.      CELE ZAJĘĆ:Zapoznanie uczniów z celami i przebiegiem projektu, wprowadzneie słownictwa związanego z tworzneiem filmów, zachęcenie do podjęcia pracy zespołowej, praktyczne użycie języka angielskiego – ćwiczneie umiejętnosci słuchania i mówienia
8.      METODY PRACY: wykład informacyjny, dyskusja, prezentacja filmu
9.      FORMY PRACY: praca w grupach, praca z całą klasą, praca indywidualna
10.  ZGODNOŚĆ Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ: dla przedmiotu j. obcy nowożytny, IV etap edukacyjny, poziom IV.1 dla kontynuujących naukę, zakres rozszerzony.
11.  PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Zaznajomienie uczniów z planem działań projektowych:
- potrzebny sprzęt (smartfony, tablety), komputer, aplikacja do tworzenia prostych filmów, stroje, rekwizyty
- miejsce nagrywania filmu (szkoła – klasa lekcyjna, hool, zewnętrzny teren szkoły)
- podział ucnziów na grupy projektowe i pprzydzielenie odpowiednich ról: reżyser, scenarzysta, operator akmery, aktorzy, montażysta itp.
- wybór tematu i rodzaju  filmu (np. fabularny, dokumentalny, si-fi, filma akcji, komedia itp.)
- napisanie scenariusza (ZAŁĄCZNIK NR 1.1)
- rozrysowanie poszczególnych kadrów (ZAŁĄCNZIK NR 1.2)
- nagranie
- montaż filmu
- prezentacja gotowych materiałów na lekcji
- dyskusja na temat rezultatów/ osiągniętych celów, założeń
2. prezentacja modelowego filmu stworzonego przez nauczyciela/innnych uczniów – link do autorskiego filmu do pobrania z dysku google:
https://drive.google.com/file/d/1F78OTmE7ZLA2L5Q3xxlUiaaKQ2NoQZgd/view?usp=sharing


LEKCJA 2
1.      DATA: 10.04.2018Rr., KLASA: 1 LO
2.      CZAS TRWANIA : 45 min
3.      MIEJSCE ZAJĘĆ: sala lekcyjna
4.      OSOBA PROWADZĄCA: Iwona Porowska
5.      TEMAT: Realizacja projektu: "Mój pierwszy film w j.angielskim". - koncepcja filmu.
6.      SRODKI DYDAKTYCZNE: tablica, markery, zesyzty
7.      CELE ZAJĘĆ:Utrwalenie  słownictwa związanego z tworzeniem filmów, praktyczne użycie języka angielskiego – ćwiczneie umiejętnosci słuchania i mówienia
8.      METODY PRACY: aktywizująca - dyskusja
9.      FORMY PRACY: praca w grupach
10.  ZGODNOŚĆ Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ: dla przedmiotu j. obcy nowożytny, IV etap edukacyjny, poziom IV.1 dla kontynuujących naukę, zakres rozszerzony.
11.  PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. ucnziowie dzielą się na grupy projektowe i wybierają odpowiedne funkcje: reżyser, scenarzysta, operator akmery, aktorzy, montażysta itp.
2. Uczniowie wybierają tematykę i rodzaju  filmu (np. fabularny, dokumentalny, si-fi, filma akcji, komedia itp.)
3. Uczniowie  piszą scenariusz.

LEKCJA 3 i 4
1.      DATA: 16.04.2018Rr., KLASA: 1 LO
2.      CZAS TRWANIA : 2x 45 min
3.      MIEJSCE ZAJĘĆ: sala lekcyjna
4.      OSOBA PROWADZĄCA: Iwona Porowska
5.      TEMAT: Realizacja projektu: "Mój pierwszy film w j.angielskim". - scenariusz i scenorys.
6.      SRODKI DYDAKTYCZNE: tablica, markery, zesyzty, papier wielkoformatowy
7.      CELE ZAJĘĆ:Utrwalenie słownictwa związanego z tworzeniem filmów, praktyczne użycie języka angielskiego – ćwiczneie umiejętnosci słuchania i mówienia,
8.      METODY PRACY: dyskusja, rysunek
9.      FORMY PRACY: praca w grupach
10.  ZGODNOŚĆ Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ: dla przedmiotu j. obcy nowożytny, IV etap edukacyjny, poziom IV.1 dla kontynuujących naukę, zakres rozszerzony.
11.  PRZEBIEG ZAJĘĆ:
12.  1. Przedstawiciele poszczególnych grup projektowych przedstawiają swój pomysł na film, oraz czytają scenariusz z podziałem na role.
2. Uczniowie w grupach rozrysowują poszczególne kadry filmu.


LEKCJA 5 i 6
1.      DATA: 23.04.2018Rr., KLASA: 1 LO
2.      CZAS TRWANIA : 2x 45 min
3.      MIEJSCE ZAJĘĆ: sala lekcyjna, hool szkoły, zewnętrzny teren szkołu
4.      OSOBA PROWADZĄCA: Iwona Porowska
5.      TEMAT: Realizacja projektu: "Mój pierwszy film w j.angielskim". - nagrywanie scen.
6.      SRODKI DYDAKTYCZNE: telefony komórkowe, tablety
7.      CELE ZAJĘĆ:Utrwalenie słownictwa związanego z tworzeniem filmów, praktyczne użycie języka angielskiego – ćwiczneie umiejętnosci słuchania i mówienia,
8.      METODY PRACY: dyskusja, drama
9.      FORMY PRACY: praca w grupach
10.  ZGODNOŚĆ Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ: dla przedmiotu j. obcy nowożytny, IV etap edukacyjny, poziom IV.1 dla kontynuujących naukę, zakres rozszerzony.
11.  PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Uczniowie nagrywają film.

LEKCJA 7 i 8
1.      DATA: 14.05.2018Rr., KLASA: 1 LO
2.      CZAS TRWANIA : 2x 45 min
3.      MIEJSCE ZAJĘĆ: sala lekcyjna,
4.      OSOBA PROWADZĄCA: Iwona Porowska
5.      TEMAT: Realizacja projektu: "Mój pierwszy film w j.angielskim". - prezentacja filmów.
6.      SRODKI DYDAKTYCZNE: komputer, projektor multimedialny
7.      CELE ZAJĘĆ:Utrwalenie słownictwa związanego z tworzeniem filmów, praktyczne użycie języka angielskiego – ćwiczneie umiejętnosci słuchania i mówienia,
8.      METODY PRACY: dyskusja,
9.      FORMY PRACY: praca w grupach, praca z całą klasą
10.  ZGODNOŚĆ Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ: dla przedmiotu j. obcy nowożytny, IV etap edukacyjny, poziom IV.1 dla kontynuujących naukę, zakres rozszerzony.
11.  PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1.  Uczniowie prezentują swoje filmy.
2.  Ogólnoklasowa dyskusja na temat rezultatów/ osiągniętych celów, założeń.
3. Głosowanie na najlepszy film.

ZAŁĄCZNIK 2

KONSPEKTY LEKCJI DO TEMATU "PODSTAWOWE INFORMACJE O ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE" Z WYKORZYSTANIEM SRODKÓW AUDIOWIZUALNYCH ORAZ APLIKACJI KAHOOT

przydatne linki:
PREZENTACJA MULTIMEDIALNA – link do pobrania prezentacji udostępnionej na dysku google: https://drive.google.com/file/d/1zwMjtsxdrGI7HcaXVuJKqMGeZNfzW8-l/view usp=sharing      + QUIZ KAHOOT DO PREZENTACJI – należy wpisać w wyszukiwarce Kahoot: The UK iwonaporowska)


LEKCJA 1
1.      DATA: 20.02.2018Rr., KLASA: 1 LO
2.      CZAS TRWANIA : 2x 45 min
3.      MIEJSCE ZAJĘĆ: sala lekcyjna
4.      OSOBA PROWADZĄCA: Iwona Porowska
5.      TEMAT: "Podstawowe informacje o Zjednoczonym Królestwie "
6.      SRODKI DYDAKTYCZNE: tablica, markery, projektor multimedialny, komputer, internet
7.      CELE ZAJĘĆ:Wprowadzneie oraz utrwalenie wiedzy kulturowej na temat wielkiej Brytanii,  praktyczne użycie języka angielskiego – ćwiczneie umiejętnosci słuchania i mówienia
8.      METODY PRACY: wykład informacyjny, dyskusja, prezentacja filmów, burza mózgów
9.      FORMY PRACY: praca w grupach, praca z całą klasą, praca indywidualna
10.  ZGODNOŚĆ Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ: dla przedmiotu j. obcy nowożytny, IV etap edukacyjny, poziom IV.1 dla kontynuujących naukę, zakres rozszerzony.
11.  PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Czynności organizacyjne – sprawdzenie listy obecności.
2. Praca w grupach – burza muzgów – uczniowie w grupach przypominają sobie informacje na temat Wielkiej Brytanii ogólnie a także Anglii i Walii. Kazda grupa omawia inną część Królestwa.
3. Prezentacja multimedialna na temat zjednocznoego Królestwa – informacje ogólne. Otwarta dyskusja nauczyciel – uczniowie.
3. Projekcja hymnu narodowego - youtube
4. Prezentacja multimedialna na temat Anglii i Walii – Otwarta dyskusja nauczyciel – ucnziowie.
5. Projekcja pieśni w języku celtów z terenów Walii – youtube
6. Podsumowanie informacji zdobytyvh na lekcji – co zapamiętałem, czego się nauczyłem.

LEKCJA 2
1.      DATA: 21.02.2018Rr. KLASA: 1 LO
2.      CZAS TRWANIA :  45 min
3.      MIEJSCE ZAJĘĆ: sala lekcyjna
4.      OSOBA PROWADZĄCA: Iwona Porowska
5.      TEMAT: "Podstawowe informacje o Wielkiej Brytanii"
6.      SRODKI DYDAKTYCZNE: tablica, markery, projektor multimedialny, komputer, internet
7.      CELE ZAJĘĆ:Wprowadzneie oraz utrwalenie wiedzy kulturowej na temat wielkiej Brytanii,  praktyczne użycie języka angielskiego – ćwiczneie umiejętnosci słuchania i mówienia
8.      METODY PRACY: wykład informacyjny, dyskusja, prezentacja filmów, burza mózgów
9.      FORMY PRACY: praca w grupach, praca z całą klasą, praca indywidualna
10.  ZGODNOŚĆ Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ: dla przedmiotu j. obcy nowożytny, IV etap edukacyjny, poziom IV.1 dla kontynuujących naukę, zakres rozszerzony.
11.  PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Czynności organizacyjne – sprawdzenie listy obecności.
2. Praca w grupach – burza muzgów – uczniowie w grupach przypominają sobie informacje na temat Szkocji i Irlandii Północnej. Kazda grupa omawia inną część Królestwa.
3. Prezentacja multimedialna na temat Szkocji . Otwarta dyskusja nauczyciel – uczniowie.
4. Projekcja pieśni narodowej granej na dudach – youtube.
5. Projekcja filmu na temat róznic w akcencie szkockim – youtube.

4. Prezentacja multimedialna na temat Irlandii Północnej  – Otwarta dyskusja nauczyciel – ucnziowie.
5. Projekcja narodowego tansca irlandzkiego - stepowanie – youtube
6. Podsumowanie informacji zdobytyvh na lekcji – co zapamiętałem, czego się nauczyłem.

LEKCJA 3
1.      DATA: 21.02.2018Rr., KLASA: 1 LO
2.      CZAS TRWANIA :  45 min
3.      MIEJSCE ZAJĘĆ: sala lekcyjna
4.      OSOBA PROWADZĄCA: Iwona Porowska
5.      TEMAT: "Podstawowe informacje o Wielkiej Brytanii"
6.      SRODKI DYDAKTYCZNE: tablica, markery, projektor multimedialny, komputer, internet
7.      CELE ZAJĘĆ:Wprowadzneie oraz utrwalenie wiedzy kulturowej na temat wielkiej Brytanii,  praktyczne użycie języka angielskiego – ćwiczneie umiejętnosci słuchania i mówienia
8.      METODY PRACY: wykład informacyjny, dyskusja, prezentacja filmów, burza mózgów
9.      FORMY PRACY: praca w grupach, praca z całą klasą, praca indywidualna
10.  ZGODNOŚĆ Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ: dla przedmiotu j. obcy nowożytny, IV etap edukacyjny, poziom IV.1 dla kontynuujących naukę, zakres rozszerzony.
11.  PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Czynności organizacyjne – sprawdzenie listy obecności.
2. Praca w grupach – burza muzgów – uczniowie w grupach przypominają sobie informacje na temat Szkocji i Irlandii Północnej. Kazda grupa omawia inną część Królestwa.
3. Prezentacja multimedialna na temat Szkocji . Otwarta dyskusja nauczyciel – uczniowie.
4. Projekcja pieśni narodowej granej na dudach – youtube.
5. Projekcja filmu na temat róznic w akcencie szkockim – youtube.

4. Prezentacja multimedialna na temat Irlandii Północnej  – Otwarta dyskusja nauczyciel – ucnziowie.
5. Projekcja narodowego tansca irlandzkiego - stepowanie – youtube
6. Podsumowanie informacji zdobytyvh na lekcji – co zapamiętałem, czego się nauczyłem.

LEKCJA 4
1.      DATA: 21.02.2018Rr., KLASA: 1 LO
2.      CZAS TRWANIA :  45 min
3.      MIEJSCE ZAJĘĆ: sala lekcyjna
4.      OSOBA PROWADZĄCA: Iwona Porowska
5.      TEMAT: "Podstawowe informacje o Wielkiej Brytanii"
6.      SRODKI DYDAKTYCZNE: tablica, markery, projektor multimedialny, komputer, internet
7.      CELE ZAJĘĆ:Wprowadzneie oraz utrwalenie wiedzy kulturowej na temat wielkiej Brytanii,  praktyczne użycie języka angielskiego – ćwiczneie umiejętnosci słuchania i mówienia
8.      METODY PRACY: wykład informacyjny, dyskusja, prezentacja filmów, burza mózgów
9.      FORMY PRACY: praca w grupach, praca z całą klasą, praca indywidualna
10.  ZGODNOŚĆ Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ: dla przedmiotu j. obcy nowożytny, IV etap edukacyjny, poziom IV.1 dla kontynuujących naukę, zakres rozszerzony.
11.  PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Czynności organizacyjne – sprawdzenie listy obecności.
2. Praca w grupach – burza muzgów – uczniowie w grupach przypominają sobie informacje na temat Szkocji i Irlandii Północnej. Kazda grupa omawia inną część Królestwa.
3. Prezentacja multimedialna na temat Szkocji . Otwarta dyskusja nauczyciel – uczniowie.
4. Projekcja pieśni narodowej granej na dudach – youtube.
5. Projekcja filmu na temat róznic w akcencie szkockim – youtube.

4. Prezentacja multimedialna na temat Irlandii Północnej  – Otwarta dyskusja nauczyciel – ucnziowie.
5. Projekcja narodowego tansca irlandzkiego - stepowanie – youtube
6. Podsumowanie informacji zdobytyvh na lekcji – co zapamiętałem, czego się nauczyłem.

LEKCJA 5
1.      DATA: 23.02.2018Rr., KLASA: 1 LO
2.      CZAS TRWANIA : 45 min
3.      MIEJSCE ZAJĘĆ: sala lekcyjna
4.      OSOBA PROWADZĄCA: Iwona Porowska
5.      TEMAT: "Podstawowe informacje o Wielkiej Brytanii"- utrwalenie wiadomości.
6.      SRODKI DYDAKTYCZNE:projektor multimedialny, komputer, internet, smartfony/tablety
7.      CELE ZAJĘĆ:Wprowadzneie oraz utrwalenie wiedzy kulturowej na temat wielkiej Brytanii,  praktyczne użycie języka angielskiego – ćwiczneie umiejętnosci słuchania i mówienia
8.      METODY PRACY: dyskusja, multimedialna gra edukacyjna
9.      FORMY PRACY: praca w grupach, praca z całą klasą, praca indywidualna
10.  ZGODNOŚĆ Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ: dla przedmiotu j. obcy nowożytny, IV etap edukacyjny, poziom IV.1 dla kontynuujących naukę, zakres rozszerzony.
11.  PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Czynności organizacyjne – sprawdzenie listy obecności.
2. Praca w grupach – gra multimedilana podsumowująca zdobytą wiedzę – QUIZ KAHOOT (aby wyszukać qiuz należy w wyszukiwarce Kahoot wpisać the UK iwonaporowska)
3. Uczniowie w parach tworzą krzyżówkę ze słownictwem które wnieśli z lekcji – hasło przeowdnie: United Kingdom.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

PROJEKT DOBIEGŁ KOŃCA... DO ZOBACZENIA GDZIEŚ W WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI :)

Podsumowanie projektu „Kreatywni nauczyciele w nowoczesnej Europie” realizowanego w latach 2017-2019 w ramach POWER. CV Liceum Og...